IELTS Writing Task 1 với dạng bài Pie Chart không phải là dạng đề khó của IELTS Writing, tuy nhiên, vẫn có nhiều chướng ngại vật cần vượt qua để đạt được điểm cao khi làm dạng đề thi này. Do đó, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các bước cụ thể để làm IELTS Writing Task 1 Pie Chart một cách tự tin và hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi IELTS sắp tới nhé!

ielts writing part 1 pie chart
Hướng dẫn chinh phục dạng bài biểu đồ tròn trong IELTS

 

1. IELTS Writing task 1 pie chart là gì?

IELTS Writing Task 1 Pie Chart là một dạng bài thi trong phần IELTS Writing task 1. Trong nhiệm vụ này, thí sinh sẽ được cung cấp một biểu đồ tròn (Pie Chart) để mô tả và nhận xét dữ liệu đã cho. Do đó, các thí sinh cần thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình thông qua cách trình bày thông tin một cách chi tiết và logic, đồng thời sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú để đạt điểm tối đa.

Thông thường, Bài thi IELTS Writing Task 1 Pie Chart thường đòi hỏi thí sinh phải mô tả sự phân chia hoặc xu hướng của các phần khác nhau trong một biểu đồ tròn, thường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Điều này giúp đánh giá khả năng hiểu và diễn đạt về dữ liệu số liệu một cách chính xác và hiệu quả.

2. Các dạng IELTS Writing task 1 pie chart 

IELTS Writing Task 1 Pie Chart có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào loại dữ liệu mà bảng biểu đồ đại diện. Dưới đây là hai dạng bài thi IELTS Writing task 1 pie chart phổ biến nhất:

2.1. Thay đổi theo thời gian 

Trong dạng này, biểu đồ tròn thường mô tả sự biến đổi của các phần khác nhau theo thời gian. Điều này có thể là sự thay đổi về mức độ, tỷ lệ phần trăm, hoặc sự biến động của các yếu tố khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

2.2. Không thay đổi theo thời gian 

Trái ngược với dạng thứ nhất, biểu đồ tròn trong dạng này không thể hiện sự biến đổi theo thời gian mà tập trung vào sự phân phối tỉ lệ phần trăm của các thành phần tại một điểm cụ thể. Thông thường, đây là sự so sánh tình trạng cụ thể tại một thời điểm hoặc trong một tình huống cụ thể.

3. Cách làm pie chart trong IELTS – Hướng dẫn các bước làm bài chi tiết nhất

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện làm IELTS Writing task 1 pie chart mà IELTS Test Pro gợi ý đến các bạn đọc để có thể chinh phục dạng bài này nhanh chóng và hiệu quả nhất: 

3.1. Hướng dẫn viết IELTS Writing task 1 Pie chart – dạng thay đổi theo thời gian (dynamic chart)

Bước 1: Phân tích đề bài

Khi phân tích đề bài dạng biến động theo thời gian, người làm bài cần lưu ý xác định rõ các yếu tố: 

 • Chủ thể: Yếu tố chính được nhắc đến trong bài
 • Mốc thời gian: Chu kì của biểu đồ là bao lâu, sự thay đổi có kéo dài đến tương lai không để các định thì của động từ khi làm bài cho phù hợp 
 • Địa điểm tổ chức: Chú ý đến  khu vực cụ thể mà biểu đồ nhắc tới, ví dụ như quốc gia, thành phố, hoặc tổ chức nào đó
 • Đơn vị: xác định đơn vị đo lường trong biểu đồ là gì, có thể là phần trăm, con số, số tuổi, khối lượng,…

Bước 2: Viết introduction – paraphrase lại đề bài 

Ở phần Introduction với IELTS Writing task 1, thí sinh được yêu cầu paraphrase đề bài bằng ngôn ngữ và văn phong của người viết một cách khoa học và sáng tạo. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đa dạng để mô tả chủ đề và loại biểu đồ để triển khai ý một cách thật khéo léo. Dưới đây là gợi ý một số cấu trúc bạn có thể sử dụng làm phần mở đầu của IELTS Writing task 1: 

 • The provided chart illustrates…

Ví dụ: The provided chart illustrates the variations in…

 • “The chart presents information regarding…”

Ví dụ: The chart presents information regarding the changes observed in…

 • “This chart offers a comprehensive view of…”

Ví dụ: This chart offers a comprehensive view of the fluctuations in…

 • “The given chart outlines the different trends in…”

Ví dụ: The given chart outlines the different trends in the consumption of…

 • “In this visual representation, we can discern the trends related to…”

Ví dụ: In this visual representation, we can discern the trends related to the use of…

 • “The graph illustrates the variations in…”

Ví dụ: The graph illustrates the variations in the percentage of…

 • “The provided chart elucidates the changes witnessed in…”

Ví dụ: The provided chart elucidates the changes witnessed in the distribution of…

 • “This graph depicts the alterations in…”

Ví dụ: This graph depicts the alterations in the quantity of…

Bước 3: Viết General overview 

Ở phần này, thí sinh nên cung cấp một cái nhìn tổng quan về các xu hướng chính của biểu đồ. Điều này giúp người đọc hiểu được sự thay đổi lớn nhất và điều quan trọng nhất trong biểu đồ. Cụ thể hơn, thí sinh có thể triển khai theo 2 đặc điểm tổng quan lớn nhất đó là xu hướng và độ lớn. 

 • Xu hướng: Người viết nên nêu ra số liệu xu hướng tăng hay giảm
 • Độ lớn: Người viết cần nêu ra nhân tố nào chiếm phần lớn trong biểu đó, và xu hướng của nó trong suốt quá trình là tăng lên, giảm đi hay vẫn giữ nguyên

Dưới đây là một số cấu trúc câu gợi ý để viết general overview của IELTS Writing task 1 pie chart:

 • “Overall, it is evident that…”

Ví dụ: Overall, it is evident that there was a significant increase in…

 • “In general, the chart reveals that…”

Ví dụ: In general, the chart reveals that there was a steady decline in…

 • “From an overall perspective, it can be observed that…”

Ví dụ: From an overall perspective, it can be observed that there was a fluctuation in…

 • “Looking at the broader picture, it is clear that…”

Ví dụ: Looking at the broader picture, it is clear that there was a notable rise in…

 • “On the whole, the data suggests that…”

Ví dụ: On the whole, the data suggests that there was a gradual decrease in…

 • “Taken as a whole, the chart indicates that…”

Ví dụ: Taken as a whole, the chart indicates that there was a consistent growth in…

 • “In summary, it can be seen that…”

Ví dụ: In summary, it can be seen that there was a remarkable fall in…

 • “To sum up, the overall trend depicts…”

Ví dụ: To sum up, the overall trend depicts a substantial increase in…

Bước 4: Viết đoạn body

Với dạng bài IELTS Writing Task 1 pie chart có sự thay đổi theo thời gian, sẽ có 2 cách để triển khai phần body, bao gồm theo thời gian và theo đối tượng. 

 • Dạng 1 – Chia detail theo năm: Lần lượt nhắc đến các số liệu theo thứ tự thời gian. Bạn có thể chia làm 2 giai đoạn, mỗi đoạn detail là một giai đoạn nổi bật.
 • Dạng 2 – Chia detail theo đối tượng trong biểu đồ: Bạn có thể chia các đối tượng trong biểu đồ thành hai nhóm, mỗi nhóm tương đương với một đoạn detail. Các nhóm được chia dựa trên độ lớn (lớn nhất – nhỏ nhất),  xu hướng (cùng tăng – cùng giảm)

Gợi ý cấu trúc câu có thể sử dụng trong đoạn body: 

 • The most noticeable trend in the chart is…”

Ví dụ: The most noticeable trend in the chart is the sharp increase in the percentage of…

 • “It is apparent from the data that…”

Ví dụ: It is apparent from the data that there was a gradual decline in the proportion of…

 • “A striking feature of the chart is the significant rise/fall in…”

Ví dụ: A striking feature of the chart is the significant rise in the percentage of X, while there was a corresponding fall in…

 • “One key observation is the substantial difference between…”

Ví dụ: One key observation is the substantial difference between the percentages of X and Y, where X experienced a dramatic surge compared to Y.

 • “The data also reveals a correlation between…”

Ví dụ: The data also reveals a correlation between the increase in X and the subsequent decrease in Y, indicating a possible relationship between the two variables.

 • “The proportion of X witnessed a steady growth throughout the given period, in contrast to…”

Ví dụ: The proportion of X witnessed a steady growth throughout the given period, in contrast to the fluctuating trend observed in…

 • “Comparing the data for X and Y, it is evident that…”

Ví dụ: Comparing the data for X and Y, it is evident that there was a consistent pattern of change in X, while Y exhibited a more erratic trend.

 • “The chart highlights the dominance of…”

Ví dụ: The chart highlights the dominance of X, which accounted for the majority of the total, whereas Y and Z remained relatively stable over the period.

Bước 5: Viết Conclusion

Để viết conclusion cho dạng bài thay đổi theo thời gian, bạn cũng có thể tổng kết theo hai cách khác nhau: 

 • Tổng kết theo xu hướng chung, không đưa số liệu
 • Dự đoán số liệu thời gian sắp tới 

Cấu trúc gợi ý cho phần conclusion:

 • “In conclusion, the data illustrates the key trends in…”

Ví dụ: In conclusion, the data illustrates the key trends in the distribution of resources among different sectors, providing valuable insights into the changes over the given period.

 • “Overall, the chart reveals a clear pattern of…”

Ví dụ: Overall, the chart reveals a clear pattern of growth in certain areas and a decline in others, offering a comprehensive view of the dynamics at play.

 • “To sum up, the pie chart offers a snapshot of…”

Ví dụ: To sum up, the pie chart offers a snapshot of the proportions of various elements, highlighting the significance of each component in the overall composition.

 • “The presented data allows for a comprehensive understanding of…”

Ví dụ: The presented data allows for a comprehensive understanding of the shifts in market share among different products, shedding light on the evolving consumer preferences.

 • “In summary, the chart encapsulates the changes in…”

Ví dụ: In summary, the chart encapsulates the changes in the percentage distribution of resources, emphasizing the noteworthy shifts that occurred during the specified timeframe.

>> Bài viết liên quan: Pie Chart IELTS Sample

 

pie chart ielts sample
pie chart IELTS sample

 

3.2. Hướng dẫn viết IELTS Writing task 1 Pie chart – dạng không thay đổi theo thời gian (static chart)

Bước 1: Phân tích đề bài

Tương tự như dạng đề thay đổi theo thời gian, thí sinh cần chú ý phân tích các đối tượng được nhắc đến trong đề bài như: đơn vị đo (phần trăm, khối lượng,…), thời gian của biểu đồ (để xác định thì của bài viết).

Bước 2: Viết introduction – paraphrase lại đề bài 

Chú ý sử dụng từ ngữ để paraphrase lại cho đúng chủ đề và sinh động hơn. Dưới đây là một số cấu trúc mà các bạn có thể tham khảo: 

 • In the given pie chart, a breakdown of…”

Ví dụ: In the given pie chart, a breakdown of monthly income is presented, showcasing the proportion of earnings allocated to necessities like food, housing, and entertainment.

 • “The pie chart provided depicts the…”

Ví dụ: The pie chart provided depicts the percentage distribution of renewable energy consumption, emphasizing the role of solar, wind, and hydroelectric power.

 • “This visual aid outlines the…”

Ví dụ: This visual aid outlines the demographic distribution in a city, highlighting the percentages of the population in various age groups.

 • “Examining the pie chart reveals…”

Ví dụ: Examining the pie chart reveals the distribution of expenditures in a typical family budget, shedding light on the priorities in spending.

Bước 3: Viết General overview 

Bước này sẽ có một chút khác biệt so với dạng đề dynamic chart, bởi vì sẽ không có xu hướng thay đổi nổi bật nào. Do đó, các bạn nên viết so sánh về các yếu tố có trong biểu đồ thôi nhé! Dưới đây là một số cấu trúc câu các bạn có thể tham khảo: 

 • “At first glance, the chart displays…”

Ví dụ: At first glance, the chart displays a clear distinction between the percentages assigned to different sources of renewable energy, with solar energy standing out as the most prominent.

 • “The chart offers a snapshot of…”

Ví dụ: The chart offers a snapshot of the employment patterns in various sectors, outlining the proportion of workforce engaged in agriculture, manufacturing, and services.

 • “From the chart, it can be observed that…”

Ví dụ: From the chart, it can be observed that the distribution of income among different age groups follows a distinct pattern, with the highest earnings concentrated in the middle-aged demographic.

 • “In broad terms, the pie chart illustrates…”

Ví dụ: In broad terms, the pie chart illustrates the composition of energy sources in a country, with a particular focus on the significant contribution of fossil fuels.

Bước 4: Viết đoạn body

Vì dạng đề này không có yếu tố thay đổi theo thời gian, do đó, ta nên chia phần body theo các tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí sẽ là một đoạn detail khác nhau để làm nổi bật lên sự khác biệt giữa hai đối tượng được so sánh trong bài. 

 • Detail 1: So sánh tiêu chí chiếm tỉ lệ lớn nhất
 • Detail 2: Các tiêu chí còn lại

Các bạn tham khảo một số cấu trúc câu mở đầu đoạn body để tham khảo nhé: 

 • “Regarding the components of the pie chart…”

Ví dụ: Regarding the components of the pie chart, it is evident that the majority of household income is allocated to housing, accounting for 40% of the total budget.

 • “Breaking down the data further, it is apparent that…”

Ví dụ: Breaking down the data further, it is apparent that transportation expenses constitute the second-largest portion, making up 30% of the overall expenditures.

 • “Focusing on the smaller segments of the chart…”

Ví dụ: Focusing on the smaller segments of the chart, we observe that leisure and entertainment collectively represent a modest 15%, indicating that families prioritize other necessities.

 • “An interesting trend that emerges from the chart is…”

Ví dụ: An interesting trend that emerges from the chart is the significant disparity in spending between essential categories like housing and more discretionary areas such as dining out.

 • “It is worth noting that the data reflects…”

Ví dụ: It is worth noting that the data reflects a balanced distribution of income, with no single category dominating the budget, suggesting a mindful approach to financial management.

 • “In terms of proportions, the pie chart reveals…”

Ví dụ: In terms of proportions, the pie chart reveals that the largest share of greenhouse gas emissions comes from the energy production sector, comprising 45% of the total.

Bước 5: Viết phần Conclusion

Ở phần này, các bạn có thể đưa ra một số nhận định chung về xu hướng của 2 biểu đồ, hoặc đưa ra một số dự đoán chung về số liệu trong thời gian sắp tới. Tham khảo ngay một số gợi ý dưới đây của IELTS Test Pro: 

 • “In conclusion, the pie chart encapsulates…”

Ví dụ: In conclusion, the pie chart encapsulates the distribution of household expenditures, providing a comprehensive overview of how families allocate their budget across various categories.

 • “To sum up, the data from the pie chart highlights…”

Ví dụ: To sum up, the data from the pie chart highlights the prevailing trends in consumer spending, emphasizing the significance of housing and transportation in the financial landscape.

 • “Overall, the pie chart offers valuable insights into…”

Ví dụ: Overall, the pie chart offers valuable insights into the financial priorities of the surveyed households, shedding light on the areas where a majority of income is directed.

 • “The information presented in the pie chart underscores…”

Ví dụ: The information presented in the pie chart underscores the need for a balanced approach to budgeting, as families navigate the challenges of allocating resources to both essential and discretionary expenses.

 • “In summary, the pie chart paints a vivid picture of…”

Ví dụ: In summary, the pie chart paints a vivid picture of the varied expenditure patterns, prompting a thoughtful consideration of the factors influencing consumer choices.

pie chart tips
5 mẹo quan trọng để làm phần IELTS Writing Task 1 với dạng Pie Chart

 

4. Tips làm IELTS Writing pie chart hiệu quả nhất

Dưới đây là 5 mẹo quan trọng để làm phần IELTS Writing Task 1 với dạng Pie Chart ăn trọn điểm tối đa mà không rơi rớt mất những khuyết điểm không đáng có:

4.1. Không được bỏ qua bước phân tích đề

Trước khi bắt đầu viết, hãy dành thời gian để hiểu rõ thông tin trong đề bài. Xác định các phần chính của biểu đồ và những chi tiết quan trọng nhất để bao quát chủ đề.

4.2. Chọn cấu trúc paraphase đề bài ấn tượng

Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng để paraphrase lại câu hỏi mở đầu. Điều này không chỉ thể hiện kỹ năng văn phong mà còn làm tăng điểm cho việc sử dụng ngôn ngữ.

4.3. Viết general overview ngắn gọn, xúc tích

Trong phần mở đầu, tập trung vào viết một tổng quan chung (general overview) sâu sắc về những điểm quan trọng nhất của biểu đồ. Điều này giúp người đọc nhanh chóng hiểu về xu hướng lớn mà biểu đồ thể hiện.

 

4.4. Chọn từ vựng và ngữ pháp chính xác, thú vị

Sử dụng một loạt từ vựng và ngữ pháp phong phú để biểu đạt ý. Tránh sự lặp lại và thử nghiệm với các cấu trúc câu phức tạp để thể hiện sự linh hoạt ngôn ngữ.

4.5. Kiểm soát thời gian viết bài

Dành khoảng 20 phút cho phần viết Task 1. Hãy quản lý thời gian một cách hiệu quả để đảm bảo bạn có đủ thời gian để viết một bài viết đầy đủ và có tổ chức.

Các bạn có thể tham khảo thêm các mẹo IELTS Writing để nâng band điểm Viết nhanh chóng hơn nhé!

5. Luyện IELTS Writing pie chart cùng IELTS Test Pro

IELTS Test Pro là website cung cấp các bài luyện tập chuyên sâu dành cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và muốn nâng cao kỹ năng viết của mình, đặc biệt là với dạng bài viết Pie Chart. Website cung cấp tài liệu tham khảo và bài kiểm tra mô phỏng với mục tiêu giúp thí sinh:

 • Tìm hiểu về các định dạng phổ biến và cách phân tích thông tin từ biểu đồ Pie Chart
 • Thực hành việc viết lại thông tin một cách sáng tạo và tạo ra tổng quan chung mạnh mẽ dựa trên các bài tập thực tế
 • Hỗ trợ các thí sinh tự đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng trong ngữ cảnh của bài viết Pie Chart
 • Học cách tiếp cận bài viết Pie Chart một cách có tổ chức và chiến lược thông qua hướng dẫn và bài tập thực hành
 • Phản hồi chi tiết để cải thiện liên tục trước khi bước vào kỳ thi IELTS quan trọng

Luyện thi IELTS Writing cùng IELTS Test Pro ngay nhé!