IELTS Writing Task 1 là một phần quan trọng trong kỳ thi IELTS, đòi hỏi sự kỹ lưỡng và chi tiết trong việc mô tả và phân tích dữ liệu từ biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ. Để đạt được điểm cao, thí sinh cần phải nắm vững cách làm bài cũng như tuân tủ theo khung làm bài đã được lên từ trước. Trong bài viết này, hãy cùng hiểu những thông tin tổng quan về IELTS Writing task 1, các dạng bài có trong phần thi này và khung làm bài chung cho phần 1 nhé! 

 

ielts writing part 1
Cách viết bài IELTS Writing part 1 

1. IELTS Writing task 1 có những dạng bài nào?

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bài luận ngắn (150 từ cho IELTS Academic và 200 từ cho IELTS General Training) dựa trên thông tin từ biểu đồ, đồ thị, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, bản đồ, sơ đồ quần thể, hoặc bất kỳ hình thức biểu đồ nào được cung cấp. Có hai loại IELTS Writing Task 1:

1.1. IELTS Academic Writing Task 1

Trong phần này, bạn sẽ phải mô tả thông tin từ một biểu đồ hoặc đồ thị, thường liên quan đến dữ liệu khoa học hoặc tình hình nghiên cứu. Nhiệm vụ của bạn là mô tả và tổ chức thông tin một cách logic. Dưới đây là tổng hợp các dạng bài IELTS Writing task 1 mà các bạn thường gặp:

Biểu đồ cột (Bar Chart): Trong bài viết này, bạn sẽ nhận một biểu đồ cột thể hiện dữ liệu qua các cột đứng. Nhiệm vụ của bạn là mô tả và so sánh các yếu tố trong biểu đồ.

Biểu đồ đường (Line Chart): Loại biểu đồ này thể hiện sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian. Bạn cần mô tả xu hướng và biến đổi dữ liệu.

Biểu đồ tròn (Pie Chart): Dạng bài Biểu đồ tròn chia tỷ lệ phần trăm của các mục riêng biệt trong toàn bộ. Nhiệm vụ của bạn là mô tả sự phân chia này.

Biểu đồ kết hợp (Mix chart): Bài viết yêu cầu bạn đưa ra thông tin số liệu mang tính so sánh, nhận xét các điểm giống và khác nhau giữa các thông tin. Và cũng đừng quên nêu lên mối liên hệ tương quan giữa hai biểu đồ này.

Bản đồ (Map): Trong loại này, bạn sẽ nhận một bản đồ và cần mô tả sự thay đổi hoặc biến đổi trong một khu vực cụ thể.

Biểu đồ quy trình (Process Diagram): Loại bài này yêu cầu bạn mô tả một quy trình hoặc sự phát triển từ bắt đầu đến kết thúc.

Biểu đồ số liệu (Table): Thay vì biểu đồ, bạn sẽ nhận một bảng dữ liệu và nhiệm vụ của bạn là mô tả và so sánh các thông tin trong bảng.

1.2. IELTS General Training Writing Task 1

Phần này thường yêu cầu bạn viết một lá thư hoặc một dạng bài viết ngắn dựa trên một tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. 

ielts general và ielts academic
Bảng so sánh IELTS General và IELTS Academic

2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing task 1

IELTS Writing Task 1 được chấm điểm dựa trên thang điểm IELTS một loạt các tiêu chí mà các người chấm điểm sử dụng để đánh giá bài viết của bạn. Dưới đây là các tiêu chí quan trọng trong việc chấm điểm IELTS Writing Task 1:

Task Achievement (Đáp ứng nhiệm vụ): Điểm chấm phần này dựa trên khả năng của bạn trong việc đáp ứng nhiệm vụ được yêu cầu trong đề bài. Bạn cần hiểu rõ yêu cầu và viết bài một cách logic và chi tiết, bao gồm việc mô tả các xu hướng hoặc sự thay đổi trong dữ liệu.

Coherence and Cohesion (Liên kết và Trình bày): Điểm chấm cho khả năng sắp xếp ý và câu chuyện của bạn một cách có logic và mạch lạc. Bạn cần sử dụng các từ nối, cấu trúc câu phức hợp và mẫu câu hợp lý để tạo ra bài viết liên kết.

Lexical Resource (Vốn từ vựng): Điểm cho khả năng sử dụng vốn từ vựng phong phú và chính xác. Bạn cần sử dụng các từ ngữ và cụm từ liên quan đúng để mô tả thông tin từ biểu đồ hoặc đồ thị.

Grammatical Range and Accuracy (Cấu trúc ngữ pháp và sự chính xác): Điểm chấm cho khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp và sự chính xác trong việc sử dụng ngữ pháp. Điểm còn phụ thuộc vào việc bạn có thể tránh lặp lại các lỗi ngữ pháp hay không.

Vocabulary Range and Accuracy (Phạm vi từ vựng và sự chính xác): Điểm chấm cho khả năng sử dụng từ vựng đa dạng và sự chính xác trong việc sử dụng từ ngữ.

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo một hệ thống điểm và sau đó tổng hợp lại để tạo điểm tổng. Điểm tổng sẽ quyết định mức điểm của bạn cho IELTS Writing Task 1, từ 0 (không đạt) đến 9 (đạt điểm cao). Để đạt được điểm cao, bạn cần phải tự tin và hiểu rõ cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để mô tả thông tin từ biểu đồ hoặc đồ thị.

3. Cách viết IELTS Writing task 1 – khung làm bài chung cho các dạng bài

Tuy có nhiều dạng bài khác nhau, nhưng các dạng đó trong IELTS Writing task 1 đều có chung một khung làm bài chuẩn, trong đó sẽ bao gồm 3 mục chính, đó là: introduction – phần giới thiệu tổng quan, overview – sơ lược về xu hướng mà biểu đồ thể hiện và cuối cùng là phần body – những đặc điểm chi tiết được thể hiện. Cùng theo dõi chi tiết cách làm từng phần nhé: 

3.1. Introduction

Trong phần giới thiệu, bạn nên cung cấp một cái nhìn tổng quan về bản biểu đồ hoặc đồ thị mà bạn sẽ mô tả. Điều quan trọng là bạn nên đưa ra thông tin cơ bản như loại biểu đồ, nguồn thông tin, và thời gian (nếu có). Hãy dùng 1-2 cây để trình bàu những thông tin quan trọng và nổi bật nhất. Bạn cũng có thể paraphase nội dung yêu cầu đề bài một cách khéo léo, vì thông thường, đề bài chính là nơi cung cấp những thông tin quan trọng không thể bỏ lỡ bằng cách:

  • Thay đổi động từ: shows – illustrates – informs,…
  • Thêm cấu trúc câu mới: How somthing changed
  • Sử dụng từ đồng nghĩa 
  • Thay cụm từ chỉ thời gian bằng giới từ 

Dưới đây là một ví dụ về cách viết phần giới thiệu:

“The chart/bar graph/table provided offers an overview of [subject matter] over a period of time. The data was collected from [source] and presents information regarding [specific topic].”

3.2. Overview

Khi làm bài IELTS Writing task 1, sẽ không có phần conclusion mà thay vào đó, thí sinh cần viết thêm một phần là overview. Đây là phần đưa ra một cái nhìn chung về những điểm quan trọng nhất trong biểu đồ hoặc đồ thị. 

Bởi vì biểu đồ có rất nhiều chi tiết, do đó hãy lựa chọn đưa ra những nhận xét khái quát về con số cao nhất hoặc thấp nhất, thay đổi đáng chú nhất. Điều này giúp đọc giả hiểu sơ qua về những xu hướng, tương quan hoặc sự thay đổi chính trong dữ liệu. 

Ví dụ: 

“Overall, it is evident that [highlight the main trend or patterns in the data]. It is worth noting that [mention any significant observations or key points].”

3.3. Body

Phần này là nơi bạn thể hiện sự chi tiết và sự hiểu biết của bạn về thông tin trong biểu đồ hoặc đồ thị. Bạn nên sử dụng các câu mô tả và cụm từ hợp lý để mô tả các thông tin cụ thể trong biểu đồ hoặc đồ thị. Thường có nhiều đoạn trong phần thân bài để mô tả các mặt khác nhau của dữ liệu. Bạn có thể chia thân bài thành các đoạn như sau:

  • Đoạn 1: Phân tích ý chính đã nêu ở overview
  • Đoạn 2: Phân tích điểm tương đồng nổi bật của các nhân tố trong biểu đồ
  • Đoạn 3: Phân tích điểm khác biệt nhất của các yếu tố trong biểu đồ

 Dưới đây là một ví dụ về cách viết một đoạn trong phần thân bài:

“As we can see from the chart, [provide detailed information from the chart]. This clearly indicates that [emphasize key data points and trends]. It is also interesting to note that [point out any specific data of interest].”

Lưu ý rằng trong phần Body, bạn nên sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú để mô tả dữ liệu một cách chính xác và mạch lạc. Đồng thời, hãy tập trung vào việc thể hiện các xu hướng, so sánh dữ liệu, và trình bày những điểm quan trọng mà bạn thấy trong biểu đồ hoặc đồ thị.

4. Những lưu ý khi làm bài IELTS Writing task 1 

Khi làm bài IELTS Writing Task 1, có một số lưu ý quan trọng để tránh các sai lầm phổ biến sau:

Không đề cập đến thông tin ngoài đề bài: Hãy tập trung vào việc mô tả thông tin có sẵn trong biểu đồ hoặc đồ thị và tránh đề cập đến thông tin không liên quan.

Không đưa ra ý kiến cá nhân: Nhiệm vụ của bạn là mô tả dữ liệu, không phải thể hiện ý kiến cá nhân. Tránh sử dụng câu chuyện hoặc suy luận riêng.

Không viết quá ít hoặc quá nhiều từ: Tuân theo giới hạn từ trong bài thi (150 từ cho IELTS Academic và 200 từ cho IELTS General Training). Đừng viết quá ít, vì điều này có thể làm mất điểm cho sự trình bày, và cũng đừng viết quá nhiều, vì điều này có thể khiến bạn không kịp hoàn thành bài.

Không lặp lại thông tin: Tránh lặp lại dữ liệu mà bạn đã mô tả trong phần tổng quan hoặc phần thân bài. Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu khác nhau để trình bày ý.

Không sử dụng từ ngữ quá phức tạp: Hãy sử dụng từ ngữ phù hợp với dữ liệu mà bạn đang mô tả. Tránh sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc không phù hợp.

Không bỏ qua phần overview: Phần tổng quan quan trọng để giúp người đọc hiểu bản tổng quan của dữ liệu. Tránh bỏ qua phần này, bạn sẽ bị trừ điểm trong bài đó!

Không bỏ lỡ chi tiết quan trọng: Hãy đảm bảo bạn đã mô tả các chi tiết quan trọng nhất trong dữ liệu, bao gồm xu hướng, sự thay đổi và các con số nổi bật nhất. 

Không thiếu sót ngữ pháp và chính tả: Việc sử dụng ngữ pháp và chính tả chính xác quan trọng để đảm bảo bài viết của bạn dễ đọc và hiểu. Hãy kiểm tra kỹ trước khi nộp bài.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các mẹo làm IELTS writing để có thể áp dụng vào bài làm của mình nhé!

5. Samples cho IELTS Writing task 1

5.1. Sample 1

The diagram shows the consumption of renewable energy in the USA from 1949-2008. Write a 150-word report for a university lecturer identifying the main trends and making comparisons where relevant.

ielts writing task 1 sample 01
IELTS Writing task 1 sample 01

Sample answer

The line graph shows growth in the consumption of renewable energy during the period 1949-2008 in the USA. The results are also broken down by source.

The first thing to note is that renewable energy use more than doubled over the period, with particularly strong growth in biofuels. This sector did not exist in 1980 but experienced a steep rise during the 2000s to over one quadrillion BTU per year. This made biofuels a serious challenger to both wood and hydroelectric power, which both saw only limited growth overall. The former grew steadily between 1975 and 1985, but then slipped back to around its original level of 1.8 quadrillion BTU. The latter began the period at the same level as wood but experienced more substantial growth.

However, it also fell back to around 2 quadrillion BTU, with a particularly sharp drop in the late 1990s.

Finally, wind power emerged late in the period but showed a gradual rise to around 0.5 quadrillion BTU, suggesting that it, along with biofuels, will replace wood and hydroelectricity as the main sources of renewable every in the future.

5.2. Sample 2

The diagram below shows the recycling process of plastics. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

pie chart ielts sample 02
The given diagram illustrates the process of plastic recycling

Sample answer

Overall, there are essentially six stages in the plastic recycling process, beginning with the buying, using and discarding of new plastic products and ending with newly recycled products entering the market again.

In the first stage, new products displayed in shops are purchased, used and thrown away. Plastic bags, along with other garbage, are sent and buried in landfill sites. Plastic bottles and containers however, are collected for recycling. After being gathered, the plastic bottles are then taken to sorting houses where they are divided into different categories.

Once the plastic has been sorted, it is then loaded onto trucks and transported to factories where it is processed and made into new plastic products. These new, recycled plastic products are then finally distributed back to retail shops where they are sold, reused and discarded once again, thereby continuing the process.

 

Tóm lại, IELTS Writing Task 1 là một nhiệm vụ có thách thức, nhưng cũng là cơ hội để thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh để mô tả và phân tích dữ liệu của bạn một cách rõ ràng. Bằng việc tuân theo các nguyên tắc cơ bản và thực hành luyện tập thường xuyên, chắc chắn bạn có thể cải thiện kỹ năng viết của mình và xây dựng sự tự tin khi đối diện với bài thi IELTS Writing Task 1.

Đừng ngần ngại thử sức và luôn lưu ý rằng sự tự tin và sự chuẩn bị là chìa khóa cho sự thành công trong bài thi IELTS, vậy nên hãy luyện tập IELTS test online ngay thôi!