Luyện Speaking IELTS Online miễn phí

Join group Facebook
IELTS TEST PRO
Join group Now!

1. Hướng dẫn Luyện Speaking IELTS Online - IELTS TEST PRO

Trước tiên, bạn sẽ chọn một trong các chủ đề trong Part 1, Part 2 và Part 3 mà bạn mong muốn để luyện tập trong bài luyện nói IELTS

Với mỗi chủ đề sẽ có các câu hỏi và câu trả lời chi tiết. Bnaj có thể tham khảo các bài mẫu cũng như những mẹo để trả lời các câu hỏi cho từng chủ đề.

2. Câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Speaking

2.1. Thời gian làm bài IELTS Speaking là bao lâu?

 

 • Part 1: Bạn sẽ được hỏi nhiều câu hỏi về bản thân và các chủ đề quen thuộc như nhà, gia đình, nghiên cứu, làm việc và sở thích. Phần này kéo dài 4 - 5 phút.
 • Part 2: Bạn sẽ được trao một thẻ và yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị và đến 2 phút để nói . Bạn sẽ không bị gián đoạn trong thời gian này, nên hãy tiếp tục nói.
 • Part 3: Bạn sẽ được hỏi thêm những câu hỏi liên quan đến chủ đề part 2. Phần này kéo dài 4 - 5 phút, cho bạn cơ hội để thảo luận về các vấn đề trừu tượng  và nhiều ý tưởng hơn.

2.2. Cách tính điểm như thế nào?

Các giám khảo  ielts sẽ đánh giá và ghi điểm hoạt động của bạn trong suốt bài kiểm tra. Bạn sẽ được ghi trên bốn tiêu chí:

Lưu loát và mạch lạc:

 • Nỗ lực hoặc Dễ nói
 • Đánh giá
 • Sử dụng các liên kết và các dấu hiệu diễn ngôn
 • Khả năng phát triển chủ đề

Từ vựng

 • Vốn từ vựng
 • Sự chính xác
 • Sử dụng từ vựng / cụm từ thành ngữ
 • Diễn giải

Ngữ pháp và độ chính xác:

 • Cấu trúc đơn giản và / hoặc phức tạp
 • Sử dụng linh hoạt
 • Sai lầm và ảnh hưởng đến sự hiểu biết

Cách phát âm :

 • Phạm vi các tính năng
 • Kiểm soát các tính năng
 • Dễ hiểu

2.3.Có bao nhiêu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking?

Trong IELTS Speaking Part 1, có khoảng 7 đến 12 câu hỏi trên các chủ đề khác nhau. Bạn chỉ cần trả lời những câu hỏi này bằng 1 hoặc 2 câu.

Trong IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ được trao một thẻ với một chủ đề và câu hỏi 3 - 4 gợi ý, và bạn sẽ nói về chủ đề này trong 1 đến 2 phút.

Trong IELTS Speaking Part 3, trong khoảng 4 đến 5 phút, bạn sẽ được hỏi 4 đến 6 câu hỏi liên quan đến chủ đề trong phần IELTS Speaking Part 2. Trong phần này, câu trả lời của bạn nên được giải thích với nhiều hơn và nhiều ví dụ hơn.

Vì vậy, khi bạn làm một bài IELTS Speaking hãy xem xét thật kỹ để chuẩn bị tốt bằng cách luyện tập IELTS hàng ngày cho mọi khó khăn có thể xảy ra.

2.4. Trong IELTS Speaking Part2, tôi có thể tự chọn một chủ đề để nói không?

Không may là không. Bạn sẽ được đưa ra một chủ đề ngẫu nhiên cho phần IELTS Speaking Part 2, vì vậy sẽ không có cơ hội bạn chọn một chủ đề mong muốn để nói. Hãy cố gắng luyện IELTS Speaking  càng nhiều càng tốt.

2.5. Điểm IELTS Speaking của tôi có bị trừ không nếu tôi yêu cầu giám khảo lặp lại các câu hỏi?

Không. Bạn có thể yêu cầu giám khảo lặp lại những gì giám khảo vừa nhắc đến nếu bạn chưa bắt được ý tưởng. và sẽ không bị trừ điểm. Trong khi làm IELTS Speaking, bạn cũng nên chuẩn bị một số cấu trúc để yêu cầu làm rõ như:

“I’m sorry I didn’t quite catch that, can you say that again please?”

“Sorry, could you repeat the question please?”

“I’m a little confused about the word ___.Can you tell me what it means?”

Xem thêm