Để “ăn trọn” điểm phần IELTS Writing task 1, nắm vững cấu trúc và cách viết bài của từng dạng là điều chắc chắn người thi IELTS cần biết. Trong bài viết này, IELTS Test Pro giới thiệu tới các bạn đọc Hướng dẫn các bước hoàn thành IELTS Writing Task 1 Bar chart. Cùng tìm hiểu xem dạng bài này có gì đặc biệt và cách chinh phục điểm số cao ngay thôi!

ielts writing task 1 bar chart
Hướng dẫn viết bài IELTS writing task 1 Bar chart

 

1. Giới thiệu chung về IELTS Writing task 1 Bar chart 

Bar chart là một trong những dạng bài thi phổ biến trong phần thi IELTS Writing task 1. Dạng bài này sẽ cung cấp cho người làm bài biểu đồ cột với số liệu và giá trị khác nhau. Để hoàn thành nhiệm vụ này, thí sinh cần mô tả và phân tích những thông tin đã cho để làm nổi bật những thông tin đáng chú ý nhất. 

Cho những bạn lần đầu tiếp xúc với dạng bài IELTS Writing task 1 bar chart, biểu đồ cột – bar chart là dạng biểu đồ biểu diễn đồ thị của dữ liệu, trong đó có hai thanh đại diện cho hai nhóm dữ liệu chính: 

 • Trục tung – chiều cao
 • Trục hoành – chiều dài 

2. Các dạng biểu đồ cột – IELTS Writing task 1 Bar chart thường gặp 

Dựa vào đặc điểm của biểu đồ, IELTS Test Pro chia dạng Bar chart thành 2 nhóm lớn để hỗ trợ bạn đọc có thể dễ dàng hình dung và theo dõi dưới đây:

2.1. Bar chart không có sự thay đổi theo thời gian – so sánh (Comparison graph)

Thông thường, dạng biểu đồ này sẽ mô tả và so sánh các giá trị của các phần tử cụ thể tại một thời điểm nhất định. 

Mỗi yếu tố, danh mục được so sánh đại diện cho một cột, và chiều cao của chúng sẽ tương tự với giá trị tương ứng. 

2.2. Bar chart có sự thay đổi theo thời gian (Timeline Bar chart)

Ngược lại với dạng Comparison bar chart, timeline bar chart thể hiện rõ rệt nhất sự thay đổi của các yếu tố theo thời gian, có thể là theo tháng, theo quý, theo năm hoặc các đại lượng chỉ thời gian khác nữa. 

Ở dạng bài bày, các cột sẽ đại diện cho các giai đoạn thời gian khác nhau và chiều cao sẽ tương ứng với giá trị mà chúng đạt được trong mỗi giai đoạn. 

Do có sự khác biệt, nên thí sinh khi làm bài nên lưu ý và phân tích, mô tả thông tin sao cho chính xác và phù hợp với yêu cầu của đề bài. 

3. Cấu trúc tổng quan dạng IELTS Writing task 1 Bar chart 

Tương tự như dạng bài IELTS Writing task 1 pie chart và các dạng bài khác trong bài IELTS Writing task 1, cấu trúc của bài sẽ bao gồm các phần sau đây: 

 • Mở bài: Paraphrase lại đề thi 
 • Tổng quan: Nêu ý chính, quan trọng nhất rút ra sau khi quan sát biểu đồ, lưu ý không đưa số liệu chính xác 
 • Thân bài 1: Phân tích nhóm dữ liệu nổi bật nhất
 • Thân bài 2: Phân tích nhóm dữ liệu còn lại 

 

4. Hướng dẫn viết bài IELTS Writing task 1 Bar chart chi tiết 

Trong bài viết này, IELTS Test Pro sẽ giới thiệu tới các bạn đọc các bước chi tiết để xây dựng nên khung bài IELTS Writing task 1 bar chart hiệu quả, nhanh gọn và chính xác: 

4.1. Dạng bài không có sự thay đổi theo thời gian 

Để làm bài IELTS Writing task 1 bar chart dạng so sánh, IELTS Test Pro gửi tới các bạn một số hướng dẫn các bước làm bài như sau: 

Bước 1: Phân tích đề bài

Trước khi bắt tay vào viết bài, thí sinh nên dành thời gian để quan sát kĩ và phân tích đề bài, điều này giúp tránh tình trạng lạc đề, hiểu sai yêu cầu. Một số yếu tố cần phân tích khi làm bài IELTS Writing task 1 bar chart dạng không có sự thay đổi theo thời gian bao gồm: 

 • Số liệu trong biểu đồ diễn đạt thông tin gì
 • Số liệu được lấy ở đâu
 • Thời gian trong biểu đồ được lấy ở thời điểm nào để chọn thì sao cho phù hợp

Bước 2: Introduction

Sử dụng các thông tin trong biểu đồ cũng như yêu cầu của đề bài để viết paraphrase sao cho hợp lý và hấp dẫn người chấm bài.

Một số cấu trúc paraphrase đề bài dạng bar chart mà các bạn có thể tham khảo: 

 • The bar chart illustrates the comparison of…
 • The provided bar chart presents a comparison between…
 • The bar chart gives a visual representation of the contrast in…
 • The data in the bar chart reveals differences in…
 • The graph provides information about the changes in…
 • The graph demonstrates the relationship between…
ielts writing task 1 bar chart example
IELTS Writing task 1 bar chart dạng không thay đổi theo thời gian

 

Bước 3: Overview

Khi viết bài dạng đề biểu đồ không có yếu tố thay đổi theo thời gian, trong phần overview người viết nên nêu rõ 2 ý chính: 

 • Điểm mốc nổi bật nhất: yếu tố có số liệu cao nhất hoặc thấp nhất 
 • Tổng quan sự chênh lệch giữa các nhóm số liệu

Một số gợi ý cho phần Overview mà các bạn có thể tham khảo: 

 • The highest point is seen in the category of…, while the lowest point is found in…
 • Notably, the peak is reached in the context of…, with the lowest value recorded in…
 • The data shows a peak at…, and a trough at…
 • Comparing the different segments, it is evident that…
 • In contrast, certain categories exhibit a more pronounced change compared to others.

Bước 4: Body 

Sau khi phân tích biểu đồ, tổ chức các chủ thể trong bài thành 2 nhóm, chia ra làm hai đoạn body.

 • Body 1: Nhóm dữ liệu nổi bật nhất (giá trị cao nhất – thấp nhất), có sự chênh lệch nhiều nhất 
 • Body 2: Nhóm dữ liệu còn lại 

Khi làm bài, người viết nên đưa ra nhận xét đi kèm với số liệu cụ thể để tăng tính thuyết phục cho bài viết. 

Tham khảo các cấu trúc câu nhận xét phần body cho dạng bài IELTS Writing task 1 bar chart dưới đây: 

 • In comparison to…, the data for… is significantly higher/lower.
 • Contrary to expectations, the figures for… are noticeably lower than those for…
 • There is a considerable gap between the figures for… and…, with the former surpassing the latter by…
 • The disparity in… is evident, where…
 • When comparing the contributions of…, it is evident that…
 • The data highlights the varying impacts of…, with… having a more pronounced effect than…
 • Of particular note is the exceptional performance of…
 • It is noteworthy that the figures for… stand out due to their unusual increase/decrease.

>> Tham khảo ngay IELTS Writing Task 1 sample bar chart

 

4.2. Dạng bài có sự thay đổi theo thời gian 

Tham khảo các bước làm bài dưới đây để hiểu hơn về cách làm dạng bài IELTS Writing task 1 bar chart dynamic nhé!

Bước 1: Phân tích đề bài

Tương tự như dạng bài không có sự thay đổi theo thời gian, ở dạng bài này người học cũng cần chú ý đến các yếu tố chính như:

 • Thông tin nào được biểu đạt qua số liệu của biểu đồ (sản lượng thu hoạch, sản lượng xuất khẩu,..)
 • Số liệu được lấy từ đâu (quốc gia, thành phố, nguyên liệu, nông sản,…)
 • Điểm đặc biệt của dạng biểu đồ này đó chính là thời gian, hãy chú ý đến các mốc thời gian được nhắc đến trong biểu đồ để nhận xét xu hướng và chọn thì viết bài thích hợp

Bước 2: Introduction

Sau khi phân tích xong đề bài, bắt tay vào viết bài nhé! Trước tiên, hãy paraphrase lại đề bài. Bạn có thể áp dụng công thức paraphrase đề bài dưới đây:

Tên biểu đồ + shows/illustrates/… + thông tin số liệu + nơi số liệu được lấy + thời điểm số liệu được lấy

Bước 3: Overview

Đổi với dạng biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian, yếu tố nên được chú ý nhất trong phần overview là xu hướng tổng quan – sự thay đổi của số liệu qua các mốc thời gian. Các bạn tham khảo một số cấu trúc gợi ý dưới đây để viết phần overview nhé: 

 • There is a noticeable trend in the data over the specified period.
 • Over the years, there is a discernible shift in…
 • There is a clear upward/downward trend in the figures.
 • The data reveals a significant increase/decrease in…
 • A striking feature is the substantial rise/fall of…
 • The figures experience fluctuations across the given stages.
 • There are distinct variations in the data throughout the depicted phases.
 • The chart depicts changes in a cyclic pattern over the specified timeline.
IELTS Writing task 1 bar chart
IELTS Writing task 1 bar chart – Dạng bài thay đổi theo thời gian

Bước 4: Body

Về cơ bản, mỗi biểu đồ sẽ chủ yếu xoay quanh 2-3 nhóm thông tin, trong quá trình phân tích đề bài, các bạn học sinh nên xác định rõ các nhóm thông tin chính, gộp những thông tin có có số liệu hoặc xu hướng tương tự nhau và chia ra làm 2 nhóm riêng biệt. 

 • Đoạn 1: Nhóm thông tin nổi bật nhất khi nhìn vào biểu đồ (cùng tăng hoặc cùng giảm)
 • Đoạn 2: Nhóm số liệu còn lại (không tăng không giảm, tăng nhẹ hoặc giảm nhẹ)

Trên đây là hướng dẫn các bước làm bài IELTS Writing task 1 bar chart theo hai dạng là so sánh và có sự thay đổi theo thời gian kèm một số cấu trúc câu viết bài cụ thể. Hi vọng sau bài viết này, các bạn có thể nắm rõ hơn cách làm bài, cũng như vận dụng được kiến thức và vốn từ đã có để xây dựng bài viết hoàn chỉnh và tốt hơn! Nếu cần hỗ trợ luyện thi IELTS online, đã có IELTS Test Pro đồng hành cùng các bạn!